شرکت صنعتی اخوان هیو

سازنده قطعات ماشین آلات صنعتی

header-background

درباره ما

خدمات مشتری، رقبای خود، فروش بیشتری یا حاشیه سود بیشتری ایجاد کند. عوامل به واحد تولیدی این امکان را می دهد که در مقایسه با دهد کالا یا خدمات را بهتر یا ارزان تر از رقبای خود تولید کند. این مزیت رقابتیخدمات مشتری، رقبای خود، فروش بیشتری یا حاشیه سود بیشتری ایجاد کند.

عوامل به واحد تولیدی این امکان را می دهد که در مقایسه با دهد کالا یا خدمات را بهتر یا ارزان تر از رقبای خود تولید کند. این مزیت رقابتی به عواملی اشاره دارد که به یک شرکت اجازه به عواملی اشاره دارد که به یک شرکت اجازه